Lễ Kết Nạp Đảng Đ/c: Ngô T.Mai Loan

Tháng Mười Hai 21, 2017 9:14 chiều

 

 

 

 

Lễ chào cờ
IMG_0027

 

 

Đ/c BT chi bộ-HT nhà trường đọc quyết định

IMG_0029

Đ/c: Ngô Thị Mai Loan đọc lời  tuyên thệ

IMG_0032