100 Năm ngày thành lập Trường Tiểu học Roon

Tháng Bảy 12, 2018 4:29 chiều

IMG_0002

IMG_0007

 

IMG_0008

 

IMG_0010

 

IMG_0012

 

IMG_0014

 

IMG_0017

IMG_0021

 

IMG_0024

IMG_0025

 

IMG_0027

 

IMG_0028

 

IMG_0030

 

IMG_0032

 

IMG_0034

 

IMG_0035

 

IMG_0037

 

IMG_0042

 

IMG_0045