Liên hệ

Trường Tiểu học Cảnh Dương

Địa chỉ:Cảnh Dương-Quảng Trạch-Quảng Bình
Người phát ngôn: Ông: Nguyễn Trung Kiên – Chức vụ: Phó Hiệu Trưởng phụ trách trang CNTT
Điện thoại:0944918678 – Email: ntkien.thcanhduong@gmail.com