Hoạt động ngoại khóa

ẤN TƯỢNG NGÀY HỘI HSTH 2019

NGÀY HỘI HỌC SINH TIỂU HỌC HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM THÚ VỊ           Thực hiện sự chỉ đạo của phòng GD&ĐT, trường Tiểu học Cảnh…