Hoạt động chuyên môn

T3-Tổ CM 2-3

                                 MỘT SỐ BIỆN PHÁP GIÚP HỌC SINH VIẾT CHỮ ĐẸP   Trong các…

T2- TổCM 2-3

(Tập trung hướng dẫn kĩ để cán bộ quản lý, giáo viên thấu hiểu cách thức đánh giá thường xuyên học sinh tiểu học) Bộ GD&ĐT đã ban hành Thông tư 30 ngày 28/8/2014, theo đó nội dung nổi bật của…

T2. TCM khối 1

   ĐÔI ĐIỀU VỀ TIẾNG VIỆT 1- CÔNG NGHỆ GIÁO DỤC.          Năm học 2016 – 2017 toàn huyện Quảng Trạch nói chung và trường Tiểu học Cảnh Dương nói riêng đã thực hiện chương trình…

T1-Tổ CM 2-3

                                              ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC HIỆN NAY Ở TIỂU HỌC  

Tổ CM 4+5

                                                      MỘT SỐ BIỆN PHÁP BỒI DƯỠNG                  …