Hoạt động chuyên môn

T11-TCM 2+3

CHUYÊN ĐỀ PHƯƠNG PHÁP RÈN CHỮ VIẾT ĐẸP CHO HỌC SINH Chữ viết là phương tiện để trao đổi thông tin,…

T11- TCM T1

CHUYÊN ĐỀ 2: PHƯƠNG PHÁP RÈN CHỮ ĐẸP CHO HỌC SINH Những điều kiện về cơ sở vật chất: – Ánh sáng phòng học, bảng lớp, bàn ghế của học sinh: Đây là những yếu tố quan trọng ảnh…

T11-TCM 4-5

CHUYÊN ĐỀ PHƯƠNG PHÁP RÈN CHỮ VIẾT ĐẸP CHO HỌC SINH                    Người trình bày: Nguyễn Thị Nga Chủ trương của ngành GD là đẩy mạnh chất lượng GD về mọi mặtTrong đó, việc rèn chữ viết cho…

T10-TCM K1

                           VÀI NÉT VẾ DẠY MÔN ÂM NHẠC THEO CHƯƠNG TRÌNH VNEN    …

T9-TCM 2-3

MÔ HÌNH TRƯỜNG HỌC MỚI VNEN: THÁCH THỨC ĐỂ PHÁT TRIỂN             Mô hình VNEN là mô hình trường học mới được UNICEP, UNESCO… đánh giá cao, thực hiện thành công ở các nước đang…

T3-Tổ CM 2-3

                                 MỘT SỐ BIỆN PHÁP GIÚP HỌC SINH VIẾT CHỮ ĐẸP   Trong các…

T2- TổCM 2-3

(Tập trung hướng dẫn kĩ để cán bộ quản lý, giáo viên thấu hiểu cách thức đánh giá thường xuyên học sinh tiểu học) Bộ GD&ĐT đã ban hành Thông tư 30 ngày 28/8/2014, theo đó nội dung nổi bật của…