Chuyên đề

T11-TCM 2+3

CHUYÊN ĐỀ PHƯƠNG PHÁP RÈN CHỮ VIẾT ĐẸP CHO HỌC SINH Chữ viết là phương tiện để trao đổi thông tin,…

T11- TCM T1

CHUYÊN ĐỀ 2: PHƯƠNG PHÁP RÈN CHỮ ĐẸP CHO HỌC SINH Những điều kiện về cơ sở vật chất: – Ánh sáng phòng học, bảng lớp, bàn ghế của học sinh: Đây là những yếu tố quan trọng ảnh…

T11-TCM 4-5

CHUYÊN ĐỀ PHƯƠNG PHÁP RÈN CHỮ VIẾT ĐẸP CHO HỌC SINH                    Người trình bày: Nguyễn Thị Nga Chủ trương của ngành GD là đẩy mạnh chất lượng GD về mọi mặtTrong đó, việc rèn chữ viết cho…

T3 – Tổ CM K1

CHUYÊN ĐỀ 6 BIỆN PHÁP GIÁO DỤC KĨ NĂNG SỐNG CHO HỌC SINH Tổ chuyên môn: Tổ 1

T3 – Tổ CM 4-5

TRƯỜNG TH CẢNH DƯƠNG   TỔ CHUYÊN MÔN 4 + 5 CHUYÊN ĐỀ 6: